Adviezen Ethische Codecommissie

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. Alle adviezen worden gepubliceerd op de website van de Museumvereniging.

De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Het Nederlands Museumregister, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. 

Verzoek advies

Alleen de hierboven genoemde organisaties kunnen de Ethische Codecommissie om advies verzoeken. Musea of individuele personen kunnen dit dus niet rechtstreeks doen. Wel kunnen ze aan een organisatie vragen een verzoek om advies aan de Ethische Codecommissie voor te leggen. Daarnaast brengt de Commissie ook uit eigen beweging adviezen uit. 

Adviesaanvraag indienen

Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar Postbus 2975, 1011 VL Amsterdam. 

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder